من دوش دعا کردم و باد آمینا

» من دوش دعا کردم و باد آمینا

آن عشق که هست جزء لاینفک ما

حاشا که شود به عقل ما مدرک ما

خوش آنکه ز نور او دمد صبح یقین

ما را برهاند ز ظلام شک ما


ای کرده غمت غارت هوش دل ما

درد تو شده خانه فروش دل ما

رمزی که مقدسان ازو محرومند

عشق تو مر او گفت به گوش دل ما


مهمان تو خواهم آمدن جانانا

متواریک و ز حاسدان پنهانا

خالی کن این خانه، پس مهمان آ

با ما کس را به خانه در منشانامن دوش دعا کردم و باد آمینا

تا به شود آن دو چشم بادامینا

از دیدهٔ بدخواه ترا چشم رسید

در دیدهٔ بدخواه تو بادامینا


ابوسعید ابوالاخیر

آخرین مطالب این وبلاگسفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
خرید اینترنتی قهوه
Buy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap